uZMAN GÖRÜŞÜ: Prof. Dr. Tansu Küçük

uZMAN GÖRÜŞÜ: Prof. Dr. Tansu Küçük

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kısım Başkanı , Tüp Çocuk ve Doğurganlığı Savunma Birimi Şefi

‘Erkeğin kayboluşunda yarısı yol kat edildi’

Mikroskobu 17 . yy’da buluş eden Antony van Leuwenhook’un önce incelediği şeylerden biri spermdi . Bu sebeple birden çok yüzyıldır erkeklerin sperm sayısı biliniyor .

Milimetrede 200 milyon meydana gelen aşağı yukarı sperm sayısı devamlı olarak azalmış . 20 . yy ile beraber bu azalma hızlanmış .

Unutulmaması gerekli olan bir puan yalnızca sayının değil spermin işlek ve normal şekilli olanlarının da gittikçe bozulmakta meydana geldiği . . .

Eski değerler birçok bilinmese de bu sabah spermlerin yalnızca yüzde 50’sinin ileri gerçek işlek ve yalnızca yüzde 4’ünün normal olmasını normal onay ediyoruz .

Genetik yapımızı saptanan DNA kromozomlar halindedir . 46 tane kromozomdan en küçüğü başka bir deyişle en az DNA içereni adam Y kromozomudur .

Bu kromozomdaki SRY genleri adam özelliklerini oluşturuyor . Y kromozomundan bu küçüklüğün sebebinin kopmalar meydana geldiği biliniyor .

Başlangıçta Y kromozomunda 1500 gen var iken bu sabah 40 gen var . Bu kopmalar halen sürüyor ve belli bölgelerdeki kopmalar bir erkeği tamamıyla

spermsiz hale getirebiliyor . Kopmalar benzer süratle devam ederse 500 nesil ardından başka bir deyişle tahmini 125 . 000 yılın ardından adam cinsi kaybolacak .

Erkek cinsinin kaybolduğu vaziyette üremenin bir karayolu , dişilerin kendini kopyalaması olacak . Bu Şekilde bir özellik şu an için insanın dişisinde var benzeri

görünmese de hindi ve bazı kertenkelelerde var . Uzunca süre erkekle beraber olmayan bu hayvanlarda yumurtlama olabilmekte ve yabancı genetik katkı

olmadan kadın kendini kopyalamaktadır .

Yorum yapın